Kamis, 26 Januari 2017

Budując ogrodzenie trzeba dopełnić kilku formalności, jakich dowiesz się poniżej

Stawianie ogrodzenia nie wymaga pozwolenia na to ani raportowania tego faktu do starostwa powiatowego nie licząc szczególnych przypadków.

Płoty nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma przyległymi działkami nie potrzebują żadnych formalności urzędowych. Dotyczy to też ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.


Zgłoszenia trzeba dokonać gdy:

  • stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  • budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.

Gdzie zgłosić zamiar budowy ogrodzenia?

Zgłoszenia stawiania ogrodzenia dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym lub urzędzie miasta. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu powinno określać rodzaj ogrodzenia, sposób dokonania jego instalacji i proponowany termin rozpoczęcia budowy. Niezależnie od zgłoszenia powinno się dodać deklarację o prawie do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeżeli jest to żądane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami żądane są ponadplanowe uzgodnienia tj. np. akceptacja administratora drogi na miejsce wjazdu.

Kiedy można zacząć budowę ogrodzenia?

Stawianie ogrodzenia wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia zamiaru jego konstrukcji, o ile biuro nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenie jest nieprawidłowe z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej ulicy. W przypadku jak proponowane płot prawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi bądź mienia, np. poprzez blokowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać załatwienia pozwolenia na jego budowę.

Zgłoszenie zamiaru stawiania płotu jest ważne przez dwa lata. Wstrzymanie rozpoczęcia prac przez ten okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w przypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar